Hledáte pomoc

GRANT PRO POSKYTOVÁNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÉ PÉČE pro pacienty s RS

Pravidla a podmínky

Tisková zpráva

Vzor žádosti o grantový příspěvek

Upozorňujeme, že úhrady grantových příspěvků neschvaluje správní rada, která rozhoduje o celkovém rozpočtu grantu. Grantové žádosti i úhrady běží v online režimu v desetidenních cyklech, pokud žadatel splní podmínky grantu, doloží všechny povinné přílohy a řádně a úplně vyplní potřebnou žádost, kterou adresuje do nadace emailem info@nadacejakubavoracka.cz, do datové schránky nebo poštou. Grant je určen výhradně pro fyzické osoby, tedy přímo pacenty s RS. Právnické subjekty mohou dále využívat formu žádosti pro poskytnutí nadačního příspěvku, který zvažuje a rozhoduje správní rada nadace.

 

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY pro pacienty s RS

  • individuální pacienti a jejich rodinní příslušníci
  • RS centra
  • organizace podporující pacienty

O přidělení nadačního příspěvku rozhoduje čtvrtletně vždy hodnotící komise složená ze zástupců správní rady a odborných konzultantů.

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků - ke stažení

Žádost individuální žadatel (fyzická osoba) - ke stažení

Žádost organizace (právnický subjekt) - ke stažení

Zasedání správní rady, která rozhoduje o přidělení nadačních příspěvků za 4. čtvrtletí 2022 se uskuteční dne 12. 1. 2022.

Termín uzávěrky pro přijímání Žádostí o finanční příspěvek na 4. čtvrtletí 2022 je 31. 12. 2022.

Prosíme žadatele o nadační příspěvek, aby vždy vyplnili a podepsali Žádost a zaslali ji do výše uvedeného termínu včetně všech povinných příloh na adresu:

Nadace Jakuba Voráčka

Karlovarská třída 581

273 01  Kamenné Žehrovice 

Doporučujeme, aby každá žádost specifikaci částky, o kterou žádáte, případně přiložený rozpočet nebo cenovou nabídku. Zároveň by bylo vhodné žádost doplnit o průvodní dopis s krátkým představením svého příběhu. Pokud jste opakovaným žadatelem, je vhodné doplnit o aktuální informace, případně informace o tom, jak Vám předchozí příspěvek pomohl nebo stále pomáhá.

Potřebujete-li svoji žádost předem konzultovat, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese info@nadacejakubavoracka.cz

 
 

Nadace Jakuba Voráčka směřuje podporu v České republice především do těchto oblastí:

1

Podpora individuálních pacientů s RS v tíživé situaci

2

Podpora rozvoje MS center v České republice, především podpora komplexní rehabilitace RS pacientů

3

Podpora organizací sdružujících pacienty s RS

Texty pro anglickou verzi webu byly přeloženy oddělením překladů a tlumočení jazykové školy Channel Crossings