Hledáte pomoc

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY pro pacienty s RS

 • individuální pacienti a jejich rodinní příslušníci
 • RS centra
 • organizace podporující pacienty

Projekt nadačních příspěvků je určen pro pacienty s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní. Žadatelem nemusí být přímo pacient. Účel žádosti je bez omezení; je nutné počítat s řádným doložením rozpočtu a následně i doložením realizace účelu. O přidělení nadačního příspěvku rozhoduje čtvrtletně vždy hodnotící komise složená ze zástupců správní rady a odborných konzultantů. Celková hodnota příspěvku nemusí pokrývat 100% žádosti. Detaily o rozhodnutí, včetně případných povinností, které z přijetí příspěvku vyplývají, jsou vždy součástí smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Prosíme žadatele o nadační příspěvek, aby vždy vyplnili a podepsali Žádost a zaslali ji do níže uvedeného termínu, včetně všech povinných příloh, na adresu nadace. Doporučujeme, aby každá žádost obsahovala specifikaci částky, o kterou žádáte (přiložený rozpočet nebo cenovou nabídku). Zároveň by bylo vhodné žádost doplnit o průvodní dopis s krátkým představením svého příběhu. Pokud jste opakovaným žadatelem, je vhodné doplnit o aktuální informace, případně informace o tom, jak vám předchozí příspěvek pomohl nebo stále pomáhá.

Potřebujete-li svou žádost předem konzultovat, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na adrese info@nadacejakubavoracka.cz

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků - ke stažení

Žádost individuální žadatel (fyzická osoba) - ke stažení

Žádost organizace (právnický subjekt) - ke stažení

Rok 2024

1. čtvrtletí 2024 - 01. 01. - 31. 03. 2024 - zasedání správní rady proběhne 15. dubna 2024

2. čtvrtletí 2024 - 01. 04. - 30. 06. 2024 - zasedání správní rady proběhne 15. července  2024

Termín uzávěrky pro přijímání žádostí o finanční příspěvek na 2. čtvrtletí 2024 je do 30. června 2024.

3. čtvrtletí 2024 - 01. 07. - 30. 09. 2024 - zasedání správní rady proběhne 14. října  2024

Termín uzávěrky pro přijímání žádostí o finanční příspěvek na 3. čtvrtletí 2024 je do 30. září 2024.

4. čtvrtletí 2024 - 01. 10. - 31. 12. 2024 - zasedání správní rady proběhne 13. ledna 2025

Termín uzávěrky pro přijímání žádostí o finanční příspěvek na 4. čtvrtletí 2024 je do 31. prosince 2024.

 

GRANT PRO POSKYTOVÁNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÉ PÉČE pro pacienty s RS 

Pravidla a podmínky - ke stažení

Tisková zpráva - ke stažení

Vzor žádosti o grantový příspěvek - ke stažení

Upozorňujeme, že úhrady grantových příspěvků neschvaluje správní rada, která rozhoduje o celkovém rozpočtu grantu. Grantové žádosti i úhrady běží v online režimu v desetidenních cyklech (pracovních dní), pokud žadatel splní podmínky grantu, doloží všechny povinné přílohy a řádně a úplně vyplní potřebnou žádost, kterou adresuje do nadace emailem info@nadacejakubavoracka.cz, do datové schránky nebo poštou. Grant je určen výhradně pro fyzické osoby, tedy přímo pacienty s RS. Právnické subjekty mohou dále využívat formu žádosti pro poskytnutí nadačního příspěvku, který zvažuje a rozhoduje správní rada nadace.
 

DLOUHODOBÉ BEZPLATNÉ ZÁPŮJČKY NEUROSTIMULÁTORU WALKAIDE

Žádost WA zápůjčka - ke stažení

Dotazník WA zápůjčka - ke stažení

GDPR WA zápůjčka - ke stažení

Projekt „WalkAide“ je zaměřen na podporu včasné, komplexní a dostupné rehabilitační péče pro pacienty s RS zejména v oblasti fyzioterapie. Rehabilitace je při léčení pacientů s RS nesmírně důležitá a díky ní, individuální fyzioterapii či obecně kondičnímu cvičení, si mohou pacienti své neurologické obtíže částečně zmírnit.

Záměrem projektu je zajistit pro pacienty s RS rehabilitační nástroj, který maximalizuje potenciál k obnovení ztracené možnosti samostatného pohybu pacienta, čímž obecně zlepší kvalitu jeho života. Jedná se o neurostimulátor WalkAide, který pracuje na principu funkční elektrické stimulace. Přístroj je určen pro každodenní kompenzaci pacientů trpících zakopáváním a syndromem "padající špičky" s poškozením centrálního nervového systému. Důležitou podmínkou správného fungování přístroje je u pacienta kvalitní rehabilitace.

Při omezené dorzální flexi (nemožnost přitáhnout špičku k holeni) není nemocný schopen při chůzi aktivně zvedat špičku nohy, a dochází tak k zakopávání o špičku nohy nebo k vytvoření náhradního pohybu. Právě těmto pacientům může WalkAide pomoci výrazně usnadnit chůzi, urychlit proces rehabilitace a návrat ke správnému stereotypu pohybu. Pacienti s RS nejvíce oceňují to, že chůze není tak únavná, a také to, že ujdou delší vzdálenost. V neposlední řadě se snižuje také počet upadnutí. Již po několika minutách neurostimulace rovněž pociťují uvolnění končetiny od spasticity. Dost často dochází k tomu, že se sníží potřeba dalších pomůcek při chůzi.

Přístroj WalkAide se řadí mezi moderní zdravotnické prostředky pro funkční elektrickou stimulaci peroneálního nervu. Výhradním dodavatelem pro ČR je společnost help2move s.r o., která v minulém roce představila také novější verzi WalkAide II, kterými naše nadace zatím nedisponuje.

Neurostimulátor WalkAide:

 • zlepšuje stabilitu jak v pohybu, tak při stání,
 • zvyšuje rychlost chůze a prodlužuje ušlou vzdálenost,
 • snižuje namáhavost chůze a únavu,
 • zlepšuje koordinaci pohybu i v náročném terénu,
 • pomáhá rozvolňovat mírnou až střední spasticitu,
 • přináší větší jistotu při chůzi a přispívá k samostatnosti a socializaci,
 • redukuje svalovou atrofii,
 • přispívá k navození nového stereotypu chůze, a tím může redukovat bolest zad, kyčlí a kolen způsobenou zapojováním nesprávných svalových partií při chůzi,
 • představuje maximální komfort: neomezuje při výběru obuvi, umožňuje chůzi bez bot i v terénu.

Pro správnou aplikaci přístroje je nezbytná spolupráce s vyškoleným odborníkem, lékařem či fyzioterapeutem, který nejprve vyhledá u pacienta ideální místa pro stimulaci a dosažení optimální dorzální flexe. Na základě detailní analýzy průběhu jednotlivých fází kroku naprogramuje odborník WalkAide každému pacientovi přímo na míru. Jedná se o smluvní spolupracovníky Nadace Jakuba Voráčka, která jejich spolupráci hradí.

Přístroje nadace půjčuje vybraným pacientům formou dlouhodobé zápůjčky na základě vyhodnocení jejich potřebnosti a vhodnosti spolupracujícími odborníky v oblasti léčby RS. Zápůjčka je podmíněna spoluprací pacienta s fyzioterapeutem/ergoterapeutem, odborníkem, který vyhodnotí, zda je zápůjčka účelná. Obdobná bezplatná služba není v ČR dostupná. Zakoupení WalkAidu je pro většinu pacientů finančně těžko dostupné; získávají tak čas pro zajištění potřebných zkušeností a následně i prostředků k pořízení vlastního přístroje.

GRANT PRO POSKYTOVÁNÍ FYZIOTERAPEUTICKÉ PÉČE pro pacienty s RS

- finální pravidla a podmínky budou zveřejněny v následujím období

Nadace Jakuba Voráčka směřuje podporu v České republice především do těchto oblastí:

1

Podpora individuálních pacientů s RS v tíživé situaci

2

Podpora rozvoje MS center v České republice, především podpora komplexní rehabilitace RS pacientů

3

Podpora organizací sdružujících pacienty s RS

Texty pro anglickou verzi webu byly přeloženy oddělením překladů a tlumočení jazykové školy Channel Crossings