Aktuální situace kolem pandemie Coronaviru ve spojitosti s RS

Doporučení pro pacienty sroztroušenou sklerózou v době epidemie COVID – 19.

V současné době neexistují jasná data o tom, jak COVID-19 ovlivňuje pacienty s roztroušenou sklerózou (RS). Níže uvedená doporučení jsou vydána na základě aktuálních znalostí a budou dále upřesňována v čase.

1.Epidemiologická doporučení:

Zcela zásadní význam má dodržování všech epidemiologických doporučení:

 •   Ruce si často umývejte mýdlem a vodou nebo desinfekčními prostředky.

 •   Nedotýkejte se očí, nosu a úst, pokud nemáte čisté ruce.

 •   Snažte se dodržovat vzdálenost alespoň 1 metr mezi vámi a ostatními, zejména těmi, kteří mají kašel a kýchají.

 •   Při kašlání a kýchání zakryjte ústa a nos ohnutým loktem nebo kapesníkem.

 •   Vyhýbejte se kontaktu s větším počtem lidí.

 •   Pokud je to možné, nepoužívejte veřejnou dopravu.

 •   Pečovatelé a členové rodiny, kteří jsou v kontaktu s osobu s RS, by se měli řídit těmito doporučeními, aby se snížila šance na přenesení infekce. Pokud by byl někdo ve vašem okolí pozitivně testován nebo byl v riziku infekce, tak je nutné se od něho důsledně izolovat.

 •   době infekce je potřeba ve zvýšené míře dodržovat i ostatní zásady – vyloučit psychický a fyzický stres, nutný je dostatek odpočinku a spánku, zdravá strava s dostatkem zeleniny a ovoce, vitaminů, vyloučit alkohol a kouření!

  Úprava režimu pravidelných kontrol v RS centrech

  Postup je vždy individuální, obecně lze ale doporučit:

  •   Pokud je to možné, tak u stabilního pacienta nahradit plánovanou kontrolu kontrolou telefonickou s tím, že léky (biologická terapie) vyzvedne pacientem pověřená zdravá osoba. Ostatní běžné léky lze zaslat formou elektronického receptu. Personál center je připraven na tuto telefonickou a e-mailovou komunikaci.

  •   případě rizikového pracovního prostředí nebo nutnosti cestování veřejnou dopravou doporučujeme zejména u pacientů léčených léky větším potlačením imunitních reakcí vystavení dočasné pracovní neschopnosti

2. Doporučení ohledně léčby u roztroušené sklerózy.

Většina léků modifikujících průběh onemocnění (DMT, biologická léčba) funguje na principu potlačení nebo modulace imunitního systému. Některé RS léky tak mohou zvýšit pravděpodobnost vzniku komplikací z infekce COVID-1. Přerušení / ukončení / nezahájení této léčby musí být vždy zvažováno individuálně ohledem na mechanismus účinku konkrétního léku vs. riziko aktivity RS. Dalšími významnými faktory jsou i věk pacienta a další přidružená onemocnění.

V souladu s aktuálními informacemi o riziku probíhající virové infekce doporučujeme:

Pacienti sami nemají přerušovat léčbu, aby u nich nedošlo k tzv. rebound fenoménu, tedy k návratu původní/vyšší aktivity RS.

Následující léky většinou nevedou k významnějšímu potlačení imunitních reakcí a mohou být podávány podle obvyklých pravidel:

 •   Glatiramer acetát (Copaxone)

 •   Interferony beta (Avonex, Avopen, Betaferon, Extavia, Plegridy, Rebif 22 a Rebif 44)

 •   Teriflunomid (Aubagio)

 •   Dimetyl fumarát (Tecfidera)

 •   Léčba ataky pulsem Solumedrolu

případě přípravků:

 •   Fingolimod (Gilenya)

 •   Natalizumab (Tysabri)

 •   Ocrelizumab (Ocrevus)

 •   Rituximab (Mabthera, Truxima)

 

může být lehce zvýšené riziko. Pokud je již pacient lékem léčen, tak se domníváme, že při náhlém vysazení léčby hrozí větší riziko poškození pacienta možnosti návratu aktivity RS, a proto doporučujeme léčbu nepřerušovat. Je nutné dodržovat ve zvýšené míře všechna epidemiologická opatření, na infuze dojíždět osobním vozem a aktuální stav vždy konzultovat s příslušným RS centrem.

U následujících léčivých přípravků je na zvážení, zda není lépe jejich pravidelnou aplikaci / zahájení léčby odložit. Záleží na individuálních okolnostech, konkrétní případ je nutné vždy konzultovat s ošetřujícím lékařem. Při vysoké aktivitě RS je nutné brát v úvahu i riziko aktivity nemoci a možnosti nevratného poškození pacienta z důvodu RS

 •   Cladribin (Mavenclad)

 •   Alemtuzumab (Lemtrada)

Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc

Texty pro anglickou verzi webu byly přeloženy oddělením překladů a tlumočení jazykové školy Channel Crossings

Používáme technické a marketingové soubory cookie. Pokud budete pokračovat v prohlížení těchto webových stránek, přijímáte naše zásady cookie.
Zásady zpracování osobních údajů.