Den otevřených dveří RS centrum Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

Texty pro anglickou verzi webu byly přeloženy oddělením překladů a tlumočení jazykové školy Channel Crossings